Basenjiweb

2015-2017

Kung Leopolds Monolog av Mark Twain

Den Europeiska rasismens har en lång historia och sträcker sig tillbaka till 1500-talet och kolonialismens första strävanden. Dess tankefigurer var förutsättningen för de utrotningskrig och den förslavning som följde i kolonierna och vilka lade grunden för den Europeiska imperialism och det välstånd som följde därav.

Precis som andra Europeiska stater anskaffade sig Kung Leopold II av Belgien en afrikansk koloni. Hans val föll på ett område i anslutning till Kongofloden och 10 gånger större än Belgium självt.  Skillnaden var att Kongo styrdes av Kungens privata intressen. Inte av Belgien som stat.

Han bär ansvaret för ett av världshistoriens största brott mot mänskligheten.

Det här är hans försvar, signerat av Mark Twain.

Mark Twain, författare, känd för sina noveller, citat  och samhällsengagemang.

Hunden på bilden ovan är av rasen Basenji.

”Out of Africa, the Basenji dog breed was originally found in the Congo. He uses both scent and sight to hunt and was originally used to flush small game into a hunter’s nets and to control village rodent populations. Clever and endearing, he’s a good companion for the person or family who can stay a step ahead of him”.

#CongoFreeState#Leopold II Belgium#Kolonialism#imperialism#Genocide