Basenjiweb

2015-2017

Kung Leopolds Monolog av Mark Twain

Den Europeiska rasismens har en lång historia och sträcker sig tillbaka till 1500-talet och kolonialismens första strävanden. Dess tankefigurer var förutsättningen för de utrotningskrig och den förslavning som följde i kolonierna vilka lade grunden för Europeisk imperialism och välstånd.

Precis som andra Europeiska regenter anskaffade sig Kung Leopold II av Belgien afrikansk koloni.

Han bär ansvaret för ett av världshistoriens största brott mot mänskligheten.

Det här är hans försvar, signerat av Mark Twain.

Mark Twain, författare, känd för sina noveller, citat  och samhällsengagemang.

Hunden på bilden är av rasen Basenji, en centralafrikansk jakthund.

#CongoFreeState#Leopold II Belgium#Kolonialism#imperialism#Genocide