Hem


FB-Banner-3-Leopold-web

 

Kung Leopolds Monolog av Mark Twain – En resa in i Europas mörka hjärta.

Premiär 4 November 2016 kl 19.30. Stationen gästspelar på Göteborgs Dramatiska Teater.

När man läser Joseph Conrads Mörkrets Hjärta kan man få intrycket att de missförhållanden som beskrivs är begränsat till en enskild plats eller man, Mr Kurtz. Men Kongo var drabbat värre än så. Det beräknades att att uppemot 15 miljoner dog en onaturlig död under Leopold II’s tjugoåriga styre av sin privata koloni. Kongo var en slavstat där invånarna straffades och mördades om de misslyckades att uppnå de kvoter av råvaror de var tvingade att samla in. Människor svalt, stympades, piskades och sköts ihjäl.

När väl västländerna fick upp ögonen för ”slakten i Kongo”  blev kritiken mot Leopold II massiv och ledde till att The Congo Reform Association den första riktigt stora människorättsrörelsen  bildades. Dess upphovsmän var de första att använda begreppet – Brott mot mänskligheten. Genom en massiv och påkostad motoffensiv med hjälp av press och kyrka lyckades kungen till viss del avvärja kritiken. Till slut fick han dock lämna ifrån sig sin koloni som då togs över av den Belgiska staten.

En av Leopolds många vassa kritiker var författaren Mark Twain (1835-1910), som vid sidan av att skriva  novellerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn, hade ett stort samhällsengagemang och var en av många röster som höjdes mot den Europeiska imperialismen.

Men vi frågade oss om Mark Twains text från 1904 kunde vara aktuell idag.

Den Europeiska rasismens har en lång historia och sträcker sig tillbaka till 1500-talet och kolonialismens första strävanden. Dess tankefigurer var förutsättningen för de utrotningskrig och den förslavning som följde i kolonierna och vilka lade grunden för imperialismen och det Europeiska välstånd som följde. Dessa tankefigurer lever ännu kvar i vår tid.

Precis som andra Europeiska stater anskaffade sig Kung Leopold II av Belgien en afrikansk koloni. Hans val föll på ett område i anslutning till Kongofloden och 10 gånger större än Belgium självt. Skillnaden mot andra kolonier var att Kongo styrdes av Kungens privata intressen. Inte av Belgien som stat. Han bar därför ett stort ansvar för ett av världshistoriens största brott mot mänskligheten.

Kung Leopolds Monolog låter Twain kungen, som aldrig själv satte sin fot i Kongo, öppet tala om, och därmed bekräfta, alla de övergrepp som begicks i där. Effekten blir skrämmande och absurd i sin förmåga att samtidigt bli komisk.

Kung Leopolds Monolog är en historia där vi ser fragment av dagens konflikter och politik. Det är en resa rakt in i Europas mörka hjärta.

Välkommen!